Świadectwo

Czym jest świadectwo?

Świadectwo jest dokumentem poświadczającym odbycie podróży przez pielgrzyma. Jego początki sięgają średniowiecznych pielgrzymek: zdarzało się, że ludzie wyruszali w długą podróż, z całym ryzykiem i kosztami, ponieważ zmuszał ich do tego wyrok sędziego lub pokuta spowiednika. W takich przypadkach należało wykazać, że cel został osiągnięty, aby otrzymać rozgrzeszenie i umorzenie kary cywilnej lub karnej.

Dziś, gdy nie ma takiej konieczności, Świadectwo jest cenną pamiątką pięknego przeżycia, sugestywnym dokumentem podróży oraz zbioru myśli, emocji i wrażeń, które towarzyszyły pielgrzymowi i uczyniły z niej ważne wydarzenie w jego życiu.

Gdzie je otrzymujesz?
Testimonium wydawane jest tylko w klasztorze w Ascoli Piceno (miejsce docelowe) i po pokonaniu co najmniej 100 km (czyli około pięciu etapów). Pieczątki na Credentialach będą traktowane jako dowód. Szczególnie sugestywna i symboliczna jest możliwość odebrania świadectwa podczas liturgii dziękczynnej razem z braćmi kapucynami przed grobem św. Serafina w Ascoli Piceno. Jeśli z jakichś powodów nie będzie możliwe otrzymanie świadectwa bezpośrednio od braci kapucynów, możesz w każdym razie otrzymać go w miejskim Pro Loco.
Zeznanie
Shopping Basket
Apri per chattare
1
Scrivimi un messaggio
Ciao Fratello/Sorella
Come posso aiutarti?