Świadectwo

Czym jest świadectwo?

Świadectwo jest dokumentem poświadczającym odbycie podróży przez pielgrzyma. Jego początki sięgają średniowiecznych pielgrzymek: zdarzało się, że ludzie wyruszali w długą podróż, z całym ryzykiem i kosztami, ponieważ zmuszał ich do tego wyrok sędziego lub pokuta spowiednika. W takich przypadkach należało wykazać, że cel został osiągnięty, aby otrzymać rozgrzeszenie i umorzenie kary cywilnej lub karnej.

Dziś, gdy nie ma takiej konieczności, Świadectwo jest cenną pamiątką pięknego przeżycia, sugestywnym dokumentem podróży oraz zbioru myśli, emocji i wrażeń, które towarzyszyły pielgrzymowi i uczyniły z niej ważne wydarzenie w jego życiu.

Gdzie je otrzymujesz?

Świadectwo jest wydawane tylko w klasztorach kapucynów w Camerino (centrum wędrówki i koniec pierwszej części) i w Ascoli Piceno (miejsce docelowe) i po przejściu co najmniej 100 km (tj. około 5 przystanków). Pieczątki na Credentialach będą traktowane jako dowód.

Szczególne wrażenie i wielką wartość symboliczną ma możliwość odebrania certyfikatu podczas liturgii dziękczynnej razem z braćmi kapucynami w małym kościele klasztoru w Camerino lub przed grobem św. Serafina w Ascoli Piceno. Jeśli z jakichś powodów nie będzie możliwe otrzymanie świadectwa bezpośrednio od braci kapucynów, będzie można je odebrać w Pro Loco w obu miastach.

Zeznanie
Shopping Basket
Apri per chattare
1
Scrivimi un messaggio
Ciao Fratello/Sorella
Come posso aiutarti?